Преди години фирмите, които се занимаваха професионално с управление на етажната собственост във Варна се брояха на пръстите на едната ръка. В днешно време, разбира се, това е много по-различно. И е напълно разбираемо - никой няма време в това забързано ежедневие да заеме длъжността на професионален домоуправител на своя жилищен вход. И освен да отделя от собственото си време за отдих и почивка, да изпълнява всички дейности напълно безвъзмездно. Предимствата домоуправителят и касиерът да е човек от блока несъмнено са много: лицето е във входа и може да имате директен контакт с него постоянно, забелязва нередностите и ги отстранява, без да е необходимо да му се напомня за това, познава живеещите и има индивидуален подход към всеки. Но това е все по-рядко срещано тъй като освен това, че някой трябва да жертва от собственото си свободно време, много често се създава и напрежение измежду собствениците - някои се чувстват излъгани, други отказват да плащат и тн.<br><br>Предимствата на това да наемеш професионален домоуправител във Варна са много. Когато имате професионален домоуправител, трябва да сте сигурни, че той ще се опита да ви спре, ако искате да вземете незаконосъобразно решение на общо събрание, ще изготви документите от него по изискванията на ЗУЕС, ще води месечни ведомости за начислените суми за управление и поддръжка, ще ви предоставя отчет за приходи и разходи ежемесечно, ще има пълна прозрачност. При авариен или планов ремонт знае към кой да се обърне и да осигури майстор с добро качество и на оптимална цена. Това, че професионалният домоуправител не живее във входа, не е пречка да извършва услугата качествено и ефективно. Всеки собственик, ползвател и обитател има възможност да се свързва с фирмата и да подава сигнали, да получава отговори на възникнали въпроси и други.&nbsp;

 
Какво представляват фирмите извършващи дейност като професионални домоуправители във Варна?

Професионалният домоуправител съвместява множество функции и следва да е компетентен по всички въпроси, свързани както с етажната собственост, така и с чисто техническа насоченост. Това разбира се не означава, че задължително трябва да е инженер. Обикновено това са хора, предимно с висше икономическо образование, които работят с екип от тесни специалисти като например ел. инженери, ВиК инженери, проектанти и др. Какви са задълженията на професионалния домоуправител? Той управлява етажната собственост, представлява обекта пред общински и държавни органи и/или институции, организира общи събрания на етажната собственост, както и неотложни или планирани ремонтни дейности. Също така управлява и заплаща дължимите такси към етажната собственост – ремонти, електричество, асансьорни разноски, управлява каса "Фонд Ремонти” (режийни и консумативи на входа), изготвя Правилник за вътрешния ред в жилищната сграда, води домовата книга, регистъра на собствениците и други документи, които са посочени от ЗУЕС. Това далеч не изчерпва евентуалните действия, които една фирма, която е наета от живеещите във входа, може да извършва. Компаниите могат да предложат различни свои "пакети” с допълнителни услуги, които могат да варират от странични дейности (дори и грижа за наемателите) до координиране и разрешаване (колкото и нелепо да звучи) на междусъседски конфликти в качеството им на външно и обективно юридическо или физическо лице.Каква е процедурата за избиране на професионален домоуправител?

професионални домоуправители във варна

В закон за етажната собственост е определена процедура за възлагане на задълженията на собствениците на Етажна Собственост (ЕС) на физически или юридически лица. Според Закона за управление на ЕС, това се случва след свикване на Общо събрание. На събранието офертата от професионалния домоуправител се разглежда и се гласува. Закона за управление на ЕС гласи, че по време на гласуването фирмата, предлагаща услугата професионален домоуправител, трябва да получи одобрение от собствениците на поне 67% от идеалните части от общите части на ЕС. Според Закона за управление на ЕС, ако на събранието предложението не получи нужната подкрепа, то събранието се отлага с 1 час, като на второто събрание трябва да участват собственици на поне 33% от общите части в сградата.

Професионален домоуправител
Търсите професионален домоуправител ?

Пуснете запитване и съберете оферти от качествени професионални домоуправители наблизо.

Според ЗУЕС, избрания професионален домоуправител, може да бъде нает за период от 2 години и да изпълнява задълженията на управителния съвет (управителя). Периодът е фиксиран в ЗУЕС на 2 години за да съвпада с този на управителния съвет (управител), избран измежду собствениците, наемателите и ползвателите на ЕС.


Кой е най-добрият професионален домоуправител във Варна? 

Е, често срещаме този въпрос. Но както и предполагате отговора е един - относително е. За едни това ще е професионалния домоуправител с най-много обслужвани входове във Варна, за други са тези професионални домоуправители, които имат най-ниските такси, за трети - тези, които използват най-модерните софтуери за управление на етажна собственост - и тези при, които всичко е изцяло онлайн - плащания, сигнали за нередности и тн. Именно поради факта, че за всеки най-доброто е различно, Flattro ви предлага възможността на пуснете заявка и да получите оферти от 15-те топ професионални домоуправители във Варна. Така ще можете да видите какво предлагат, каква е цената им и да прецените кой е най подходящия избор за професионален домоуправител за Вашата етажна собственост.


Каква е цената за професионален домоуправител във Варна?

Професионален домоуправител
Търсите професионален домоуправител ?

Пуснете запитване и съберете оферти от качествени професионални домоуправители наблизо.

Колко струват услугите на професионален домоуправител във Варна? Както споменахме малко по-горе - относително е. Зависи каква услуга търсите. Цените варират в широки граници, така че най-добре е да пуснете заявка и да съберете оферти от професионалните домоуправители в платформата. За да получите оферти от фирмите домоуправители пуснете заявка и вижте актуалните цени за Вашата етажна собственост. За да задоволят нуждите на своите клиенти по-голяма част от професионалните домоуправители са създали ценови пакети за да може да отговарят на нуждите на всеки един жилищен вход.