Flattro Flattro

Политика за поверителност

Последна промяна: 14.01.2020

Flattro.bg, собственост на “Флаттро” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Съединение 2, ап. 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204054506. (наричано по-долу за краткост "Администратор") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на flattro.bg на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител на услугите на flattro.bg
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата flattro.bg, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни и осъществяване на желана връзка между потребители на платформата
 • статистически цели за подобряване на предоставяната услуга
 • статистически цели за подобряване на платформата
 • защита на информационната сигурност на потребителите и платформата
 • счетоводни цели
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др. полезна комуникация
 • одобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас
 • предоставяне на техническа поддръжка

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи
 • изпълнение на решенията на съдилища

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на платформата flattro.bg за следните цели:

 • Регистрация на потребител в платформата и нейното използване

  За използване на платформата flattro.bg Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители на платформата от другите участници, от трети лица и от Администратора. Регистрацията и създаването на профил за използване на платформата е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна единствено чрез създаването на профил в платформата и изрично дадено съгласие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

 • Регистрация за информационен бюлетин

  При изрично изразено от Вас желание Администраторът може да Ви изпраща информация, която може да представлява интерес за Вас. За целта Администраторът събира лични данни от лицата, които желаят да се регистрират за информационния бюлетин.

Администраторът може да съхранява и обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни

 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • псевдоним (потребителско име)

Цели

 1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него
 2. За целите на регистрация на потребител в платформата
 3. За осигуряване на пълна функционалност при предоставяне на услугите на платформата
 4. За достоверно представяне на потребителя пред другите потребители на платформата
 5. За осъществяване на достъп до потребителския профил на потребителя от самия него

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в платформата, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, с оглед на легитимни интереси на Администратора или поради друга причина.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни субекти за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на всички или част от предоставените от Вас данни. В този случай Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, което ще ограничи възможността на flattro.bg да осигури достъп до предоставяните от платформата услуги. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в платформата, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. Вие можете по всяко време да видите какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес
 • информация, която не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност

След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичността на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

За да упражните правото си да бъдете забравени, моля информирайте ни чрез формата за контакт с нас.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни - за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да копирате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на услугата, директно през Вашия профил.

Бисквитки

Чл. 12. (1) За да направи реализацията на гореописаната политика възможна, както и за да подобри цялостното потребителско преживяване в платформата, Администраторът може да съхранява следните бисквитки (cookies) на потребителското устройство след изрично съгласие, дадено от потребителя:

Име на бисквитката Валидност Описание
_ga 2 години Използва се, за да се различават потребителите във връзка с Google Analytics.
_gid 24 часа Използва се, за да се различават потребителите във връзка с Google Analytics.
_gat* 1 минута Използва се, за да се ограничат заявките във връзка с Google Analytics.
AMP_TOKEN 30 секунди до 1 година Съдържа токен, който може да се използва, за да се набави клиентски идентификатор от услуга за AMP клиентски идентификатор във връзка с Google Analytics. Други възможни стойности включват индикации за отписване, заявка по време на сесия или грешка при набавянето на клиентски идентификатор от услуга за AMP клиентски идентификатор.
_gac_G-7PH9VNR0JS 90 дни Съдържа информация за потребителя, свързана с рекламни кампании във връзка с Google Analytics.
_gali 30 секунди Съдържа информация за кликове на определени връзки в уебсайта във връзка с Google Analytics.
Cookie_Consent, Cookie_Consent_Key, Cookie_Category_analytics, Cookie_Category_social_media 365 дни Съдържат информация за дадено съгласие от потребителя за използването на бисквитки според настоящата политика за поверителност.
1P_JAR, NID 30 дни Тези бисквитки се използват от Google за показване на персонализирани реклами на сайтовете на Google въз основа на скорошни търсения и предишни взаимодействия.

(2) На устройството на потребителя може да се съхраняват и бисквитки от трети страни във връзка с услуги, които подобряват преживяването на платформата. Ако такива бисквитки не са изрично упоменати в списъка с бисквитки, то третата страна е декларирала, че тези бисквитки не се използват за проследяване на потребителите по какъвто и да било начин.

Контакт

Чл. 13. (1) За контакт с Администратора по въпроси, свързани с поверителността на личните данни, моля, използвайте формата за контакти на платформата или имейл адрес privacy@flattro.bg.