Как и кой определя цената за технически паспорт на сграда? Към този момент няма наложена пазарна цена на технически паспорт поради малкия обем заявки. Цената на техническия паспорт се определя от следните фактори:<br>- сложност и големина на сградата<br>- налична документация<br>- състояние на конструкцията<br>- отоплителна система на сградата<br>- местоположение (дали ще се налагат командировъчни на екипа изготвящ паспорта)

Кой може да изготвя технически паспорт на сграда?

При съществуващите сгради, за да се изготви технически паспорт, трябва да се събере екип от проектанти, който да направи обследване, на база това обследване се изготвят доклади, които са основа за изработването на техническия паспорт. Единият и по-удобен вариант е да се наеме надзорна фирма (фирми по строителен надзор), a другият е да се наеме екип от проектанти, които са обявили, че предлагат такъв типуслуги. Цената за изготвяне на технически паспорт се определя от площта на сградата, има значение и кога е въведена в експлоатация. За по-старите сгради са необходими по-големи обследвания и цената на услугата се повишава.

За колко време се изготвя технически паспорт?

Ако липсва проектната документация на съответна сграда за която се изготвя паспорт - процедурута може да отнеме 3 месеца. При липсата на такава документация собствениците могат да я потърсят в съответната община. Ако и там не се открие следва процес на възстановяване, който е тежък и дълъг.

Технически паспорт на сграда - ориентировъчни цени

Технически паспорт на сгради
Търсите фирма за изготвяне на технически паспорт на сгради ?

Пуснете запитване и съберете оферти от качествени фирми за изготвяне на технически паспорт на сгради наблизо.

  • Конструктивно обледване на съществуващи сгради: от 1.00 лв. / кв.м
  • Обследване за енергийна ефективност: от 0.70 лв. / кв.м, в зависимост от вида на обекта и наличната документация
  • Заснемане на сграда по част архитектурна: от 1.50 лв. /кв. м (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата).

Всички изброени по-горе цени са без ДДС и са ориентировъчни. Цените се определят от фирмите изпълнители и зависят от населеното място, големината на сградата, наличната документация и други фактори.

Всичко за техническите паспорти

Най-подробната информация за технически паспорт на съществуваща сграда можете да откриете в нашата статия "Технически паспорт на сграда. Какво представлява?"

Технически паспорт на сгради
Търсите фирма за изготвяне на технически паспорт на сгради ?

Пуснете запитване и съберете оферти от качествени фирми за изготвяне на технически паспорт на сгради наблизо.